bristfällig

bristfällig
• felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd
• bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient
• underhaltig, undermålig, bristfällig, lågklassig, sekunda, mindervärdig, värdelös

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • undermålig — • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig • ovärdig, föraktlig, förkastlig, skändlig, skamlig, tarvlig • mindervärdig, undermålig, underhaltig • underhaltig, undermålig, bristfällig, lågklassig, sekunda, mindervärdig, värdelös •… …   Svensk synonymlexikon

  • underhaltig — • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig • mindervärdig, undermålig, underhaltig • underhaltig, undermålig, bristfällig, lågklassig, sekunda, mindervärdig, värdelös …   Svensk synonymlexikon

  • bristfull — • bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient …   Svensk synonymlexikon

  • insufficient — • bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient …   Svensk synonymlexikon

  • otillfredsställande — • bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient …   Svensk synonymlexikon

  • otillfredställande — • bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient …   Svensk synonymlexikon

  • otillräcklig — • bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient • bristande, knapp, otillräcklig, försummad …   Svensk synonymlexikon

  • skadad — • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig …   Svensk synonymlexikon

  • sönder — • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig • sönderslagen, sönder, söndrig, kaputt, ur funktion, i olag • sönderslagen, sönder, söndrig, kaputt, ur funktion, i, olag • bruten, bräckt, knäckt, undergrävd, itu, sönder …   Svensk synonymlexikon

  • felaktig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd • bristfällig,… …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”